جی اس ام آریا|قیمت گوشی 27 تیرماه


قیمت گوشی ۲۷ تیرماه

Samsung Galaxy Gio S5660     ۳۵۳,۰۰۰     پارس مایکروتل     فروشگاه سانتک     امروز
Samsung Galaxy Fit S5670     ۳,۵۷۰,۰۰۰     —     فروشگاه سانتک     امروز
Samsung Galaxy Ace S5830     ۴۱۰,۰۰۰     —     فروشگاه سانتک     امروز
Samsung Galaxy Mini S5570     ۲۸۰,۰۰۰     پارس مایکروتل     فروشگاه سانتک     امروز
HTC Wildfire     ۳۵۲,۰۰۰     پارس کامتل     فروشگاه سانتک     امروز
Motorola ATRIX 2     ۱,۰۷۰,۰۰۰     —     فروشگاه سانتک     امروز
HTC Wildfire S     ۳۵۵,۰۰۰     —     فروشگاه سانتک     امروز
Nokia N8     ۶۱۰,۰۰۰     نوکیا     فروشگاه سانتک     امروز
Nokia C6     ۴۱۳,۰۰۰     نوکیا     فروشگاه سانتک     امروز
Nokia C2-03     ۱۸۱,۰۰۰     نوکیا     فروشگاه سانتک     امروز
Nokia C2-01     ۱۶۱,۰۰۰     نوکیا     فروشگاه سانتک     امروز
Nokia X2-01     ۱۶۲,۰۰۰     نوکیا     فروشگاه سانتک     امروز
Nokia E7     ۶۸۵,۰۰۰     نوکیا     فروشگاه سانتک     امروز
Nokia 7230     ۲۱۲,۰۰۰     نوکیا     فروشگاه سانتک     امروز
Samsung C3212     ۱۳۰,۰۰۰     —     فروشگاه سانتک     امروز
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100     ۸۴۵,۰۰۰     —     فروشگاه سانتک     امروز
Samsung Galaxy Tab 7.7     ۱,۱۵۰,۰۰۰     —     فروشگاه سانتک     امروز
Samsung Galaxy Ace 2     ۵۸۴,۰۰۰     —     فروشگاه سانتک     امروز
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100     ۱,۰۷۰,۰۰۰     —     فروشگاه سانتک     امروز
Samsung Galaxy Note     ۱,۱۱۰,۰۰۰     —     فروشگاه سانتک     امروز